Димитрина Баева

Димитрина Андреева Баева е родена през 1964 г. в гр. Бургас. Завършила е Институт по международен туризъм в родния си град и право в Бургаския свободен университет.
Автор на поетичните книги “Силуети на лодки” (1990), “Докато ме има” (1992). Умира през 1994 г. Посмъртно са издадени книгите “Палитра, неизгребана докрая” (2005) и “В прозата на дните” (2005).


Публикации:


Поезия:

ИЗ “ДОКАТО МЕ ИМА” (1992)/ брой 10 юни 2009