ТРИНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СВЕТЛОСТРУЙ“

ОБЩИНА ИВАНОВО, КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО И
ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1906″ С. ЩРЪКЛЕВО,
ОБЛАСТ РУСЕ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ - РУСЕ

обявяват провеждането на
ТРИНАДЕСЕТИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„СВЕТЛОСТРУЙ”

НА ИМЕТО НА ИЗВЕСТНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК В ПРОВИНЦИЯТА,
ИЗЛИЗАЛ В ПЕРИОДА 1928 г.-1938 г. В С.ЩРЪКЛЕВО.
НАГРАДАТА СЕ ДАВА НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ ЗА НАЙ-ДОБРИ КНИГИ В СЛЕДНИТЕ ЖАНРОВЕ:
ПОЕЗИЯ
БЕЛЕТРИСТИКА
ПУБЛИЦИСТИКА

ЗА НЕЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИЗВЪНСТОЛИЧНИ АВТОРИ,
НЕ ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 45 ГОДИНИ,
КНИГИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ ИЗДАНИЯ НА КОНКУРСА 2014 -2016

ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА
ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРАЗНИК В ЧИТАЛИЩЕТО НА С.ЩРЪКЛЕВО
НА 16 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/ 2016 г. ОТ 17.00 ЧАСА.

АВТОРИТЕ ДА ИЗПРАЩАТ ДО 10 АВГУСТ 2016 г.
КНИГИТЕ СИ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА

КОНТАКТИ:
7078 С.ЩРЪКЛЕВО, ОБЛ.РУСЕ
УЛ.”ЦЕНТРАЛНА „ № 40
ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1906″
ТЕЛЕФОН 879 575 107
e-mail: chitalishte1906@abv.bg