Катя Георгиева

Катя Атанасова Георгиева, българска поетеса и преводачка, е родена на 06.02.1922 г. в село Овчеполци, Пазарджишко. Завършва гимназия в Панагюрище и френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Печата за пръв път във в. „Оборище” (Панагюрище) през 1937 г. Сътрудничи на сп. „Българска реч”, „Звън”, на в. „Литературен глас”, „Литературен критик”, „Завой” (Варна), „Световна илюстрация”. След 09.09.1944 г. публикува стихове и преводи в сп. „Изкуство”, „Септември”, „Младеж”, „Жената днес” и във в. „Работническо дело”, „Литературен фронт”, „Ведрина”, „Септемврийче” и др. През 1951-1952 г. е изпратена от СБП в Полша. Работи като завеждащ литературния отдел на Радио София, главен редактор на сп. „България”. Член на БКП, на СБП. Автор на поетичните книги „Денят” (1940), „Стихотворения” (1949), “Лирика. Избрани стихотворения” (1982), “Безсъние” (1996). Умира през 2005 г.


Публикации:


Поезия:

ОБИЧ/ брой 83 април 2016

ОКАПАЛА ЕСЕН/ брой 84 май 2016