БОРЦИТЕ ДИРИ ЗИМНА ХАЛА…

Васил Пасков

***
Борците дири зимна хала -
полята бойните мете;
тъжовна песен е запяла,
венци надгробни им плете.

Че те в борбата полетяха
кат вихър, спънки що не знай,
врагът сломиха, и умряха
за бляна свят на родний край.


сп. „Илюстрация светлина”, 1918 г.