ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВА И НАТАЛИЯ НЕДЯЛКОВА – „ТАМ, СЛЕД ЗИМАТА”

Поетичният сборник “Там, след зимата” /”Там, за зимой”/ представя творчеството на поетесите Валентина Сергеева /Русия/ и Наталия Недялкова /България/, която е и преводач на част от стихотворенията на Сергеева, включени в книгата. Тя е издадена от научното издателство “Хуманистика”, Санкт Петербург, през 2016 година. Стихосбирката включва творбите на авторките на руски и на български език.
Идеята за появата на книгата - двуезичен поетичен диалог - е на Валентина Сергеева, доктор на икономическите науки, вицепрезидент на Академията на руската словесност и изящните изкуства “Г. Р. Державин”, автор на 22 поетични книги и текстове на над 250 песни по музика на известни руски композитори. Сборникът е своеобразно продължение на поредицата музикално-поетични спектакли по стихове на Сергеева - “Да се разбираме”, преминали в Париж, Рим, Виена, Лондон, Барселона, Талин и други големи европейски градове, сред които и Бургас. Основното им послание е, че независимо от различието на езиците, на които говорят различните народи, моралните категории и уважението към духовността им позволяват да разговарят на универсалния език на етиката, патриотизма, хуманизма и общочовешките ценности и да се разбират помежду си. Именно тези теми са застъпени в произведенията, представени в “Там, след зимата”. Част от стихотворенията са вдъхновени от красотата на България, неповторимата магия на морето.
Книгата е илюстрирана с фотоси от Русия и България на Игор Кувалдин, Татяна Байкушева и Божидар Цветков.
Автор на предговора е известната журналистка и писателка от Санкт Петербург Eлла Самойленко, която участва в сборника със своята поема в проза “Душата на Бургас”. Стихосбирката, чиято премиера вече е преминала в Русия, ще бъде представена в Бургас в рамките на проект на Международния творчески съюз “Кирилица”.