НИЙ СМЕ ОБРЕЧЕНИ ДА ЗАЛИЧИМ ПОЗОРА…

Никола Гинев

***
Ний сме обречени да заличим позора
на стадото човешко от вековете.
Ний последните сме от робите хора!
О, майки, сестри и деца, поздравете
с най-славната смърт последните борци!
От нашата смърт животът ще заблика,
ний белязани сме за гибел велика!

1923

Из „На обречените поколения”