ИЗКАЗВАНИЯ НА ИЗВЕСТНИ ХОРА ЗА АРМЕНИЯ И АРМЕНЦИТЕ

превод: Литературен свят

«Арменците са нация, отглеждащи коне и сеещи пшеница. Аз нямам честта да принадлежа към тази нация».

Николай Мар, руски и съветски изтоковед, академик

«Армения е книгата, по която са учили първите хора…».

Осип Манделщам, руски поет и прозаик

«Достатъчно е да се повикат стотина арменци и те ще отблъснат врага».

Денис Давидов, генерал-лейтенант, един от командирите на партизанското движение в Отечествената война 1812 г., поет

«Историята на арменския народ е непрестанен експеримент. Експеримент за оцеляване…»

Фритьоф Нансен, норвежки полярен изследовател, политически и обществен деятел, лауреат на Нобелова награда за мир

«Жертвоготовността е неоспорима част от арменската история… Чакам деня, когато ще целуна арменската земя, обагрена от кръвта на толкова жертви…».

Папа Йоан Павел II

«Арменците са един от най-старите народи на християнската цивилизация и най-мирните, предприемчиви и разсъдливи народи в света».

Иван Шопен, руски историк, етнограф и държавник от френски произход - XIX в.

«Ако ме попитат къде на нашата планета могат да се срещнат най-много чудеса, бих посочил, преди всичко Армения… Три пъти да бъде прославена арменската земя, люлка на таланти, люлка на велики дела».

Рокуел Кент, американски художник, писател, обществен деец

«Арменците са народ, който умее да пази във вековете и да предава от поколение на поколение святото си уважение към ръкописната, а понякога и написана с кръв книга… Това е огромен показател за култура и убедително свидетелство за висша любов към своите корени».

Расул Гамзатов, поет, публицист и политически деец от Дагестан

«Армения е един от центровете на духовния живот на цялото човечество. Тя заслужава внимание в същата степен, както историята на най-забележителните народи, направили свой самостоятелен принос в културата на човечеството».

Валерий Брюсов, руски поет и прозаик

«Арменският народ се отличава с обич към живота, твърдост, увереност в своята правота, мъжество. Именно благодарение на тези качества той винаги е излизал победител от всички изпитания».

Емил Верхарн, белгийски поет-символист от XIX в., фламандец, писал на френски


в. „Доброе утро”, бр. 3-4, 2014 г.