ЕПИГРАМИ

Петър Краевски

ПАРАБОЛА

Примамлив е на гения маршрута
/изпробвай го и ти/:
не му ли се отвори парашута,
започва… да лети.


ПОРИВ

Ах, летете, птицечовки,
мравояди, земеровки…
Рейте се в простора щурав –
днешната литература!


КРИТИЧЕСКИ ДИСКУРС

Наративно-медиен комплот
в перцептивното ми его резонира.
Днешният идалго Дон Кихот
май се… санчопаизира.


24-ТИ МАЙ

На нашата азбука празник е днес!
Възторжена статия пиша с апломб!
Четете я в Internet – e-mail address:
abc@yahoo.com


ДИОГЕН ДНЕС

Захвърлил фенера, пристъпва полека
и сам си говори – душа изтерзана:
- Одеве случайно намерих Човека,
а те го обложиха с някакъв данък!


ДОН КИХОТЕ!

Чуйте ме, приятели,
мелниците вятърни
Дон Кихот пребори, но
нямаме сега брашно!


ПАТРИОТ

Пред бивши съпартийци
направи страшното признание:
- Аман от византийци
със българско самосъзнание!


ЗАВИСТНИК

Не рискува с теб директна свада,
ала дебне сгодния момент
да те злепостави без пощада
с фин и неуместен комплимент.