ХРИСТО ГЮЛЕМЕТОВ-ЧИБИС – „ИЗ МИНАЛОТО НА БРАЦИГОВО”

Книгата на брациговския агроном, кмет на комунистическата Брациговска комуна, депутат, публицист, историк, администратор Христо Константинов Гюлеметов-Чибис (1885-1956) „Из миналото на Брацигово” е фототипно издание (2015) на книгата (1940) - в памет на автора по случай 130 г. от рождението му и 75 г. от отпечатването на книгата. Тя е посветена на историята на град Брацигово и е преиздадена от Граждански комитет „Памет” в гр. Брацигово. Под редакцията на Владимир Батаклиев.