НИКОЛА ПЕТЛЕШКОВ И ИВАН ИЕРЕМИЕВ – „ИСТОРИЯ НА БРАЦИГОВСКОТО ВЪСТАНИЕ”

Книгата на брациговските учители Никола Петлешков и Иван Иеремиев „История на брациговското въстание” е фототипно издание (2015) - в памет на авторите и по случай 110 г. от отпечатването на книгата. Тя е посветена на Априлското въстание в Брацигово и е преиздадена от Граждански комитет „Памет” в гр. Брацигово. Проект и биографични справки - Владимир Батаклиев.