ТОЙ НЕ УМИРА…

Сирак Скитник

В галерията „Кремона” Стефан Ковачев излага 104 акварелни портрета на дейци от въстаническата епоха и на дейци от освободителната война: живи паметници на свободен дух и коравина, останки от една светла епоха на бунт и дързост, на героизъм и освобождение.

Съвременността ни изтри имената на мнозина от тия скромни ратници, дали в тежки дни на отечеството си своето пламтящо сърце и корава ръка. Но в дни като завчерашния те възкръсват, за да напомнят не само за себе си, а за да ни кажат, че жив е пламъкът на нашите далечни прадеди в кръвта ни. Че „свещеният огън” не е само празен символ, а неумиращ дух, който е крепил синовете на земята ни в победи, радости и изпитания.

Изложбата на Ст. Ковачев е преди всиччко дело на един българин, обичащ народа си и неговия подвиг. Неговата задача на художник е изместена от искрените, честни усилия да достави една галерия от портрети на хора, които не трябва да забравяме, които е срам да забравяме и които си отиват - може би разочаровани.

Макар че не всички изложени портрети притежават художествени достойнства - явно е, че у всички има портретна прилика - качество, което увеличава достойнствата им на чисто исторически документ. И тяхното място е в Историческия ни музей.

Частната инициатива на художника трябва да бъде подкрепена отгдето трябва. Трябва да му се даде възможност и условия да продължи делото си - да портретира всички живи дейци.

Ний винаги закъсняваме в хубавите си намерения - но тук закъснението може да ни изправи пред факта да няма след няколко години кого да портретираме.

Те си отиват всяка година - тия възторжени безумци на една героична епоха.


в. „Слово”, бр. 2079, 1929 г.