НОЩТА ДОЙДЕ ПРЕДИ ДЕНЯ…

Димитър Стойчев

***
Нощта дойде преди деня
да изживее всичко.
Аз право имам ли да я виня?
Ти плачеш ничком…

Навън се раждат светлини
и в светлините луди
кръжат и търсят свойте дни
две нощни пеперуди…