Волга Ипатава

Волга Ипатава (Вольга Іпатава), беларуска поетеса и преводачка, е родена на 01.01.1945 г. в Гродненска област. Завършва филологическия факултет на БДУ (1967). Работи като инструктор, секретар на градския комитет на комсомола, редактор и др. Главен редактор на в. „Култура” (1991-1995). Носител на литературни награди, ордени и медали. Първият й сборник със стихове се появява през 1969 г., последван от много поетични сборници. Превежда на беларуски руски, литовски, украински, узбекски, арменски поети. Стиховете й са преведени на руски, английски, узбекски, български, полски, словашки, чешки и др. езици.


Публикации:


Поезия:

МЛАДОСТ/ превод: Найден Вълчев/ брой 81 февруари 2016