АМЕРИКА НАЛАГА НИ ОБСТРУКЦИИ…

Юрий Асмолов

превод: Георги Ангелов

***
Америка налага ни обструкции,
но, хора, тук не трябва ни истерика,
а да помислим с вас за революция -
за революция в Северна Америка.
Да се бодат „небели” с „бели” - тема
любопитна на екрана, ето:
Америка, сега така заета -
потънала във собствени проблеми.

—————————–

* * *
Америка устраивает обструкции,
Но, люди, не надо истерики,
А надо подумать о революции -
О революции в Северной Америке.
Пусть бушкаются «небелые» с «белыми»,
А мы поглядим по «телику»
На занятую Америку -
На занятую своими проблемами.