ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ – „ПТИЦИ ПЕЯТ. ИЗБРАНИ ТВОРБИ”

ХИМН

          На Н. Хикмет

Колко време мина?
Месец?
Два?
Все заключен.
Все между стени.
Зеленяса камъкът
под моята глава
и желязото
на китките прогни.

Камък и желязо, майко!
А човека?
Твоят син - човека?
Той не трепна.
Той не падна.
Той не се смири.
В себе си затвори
като в слънце
двайсет века.
Двайсет ада.
Малко повечко дори.


Георги Джагаров. Птици пеят. Избрани творби. Български писател. 2015 г.