КЪМ ЙЕЖИ НЕМСТА ПО ПОВОД ТРЕТАТА МУ ЖЕНИТБА

Хероним Морщин

превод: Явор Василев

Вече трети път се жениш, явно че е смела,
която трета булка да ти бъде е приeла.
За четвърта не мисли, макар да си те бива,
че девици и госпожи ще са вече предпазливи.
И е имало защо - живота си ще съжалява,
която на четвърта сватба тебе придружава.
Щади, съветвам, третата, че ако я изгубиш,
самотност вечна във замяна ще получиш.