МУЗАТА НА АРТИСТА

Данута Бартош

превод от полски: Ваня Ангелова

Какво ще кажеш
вятърна мелнице
музата на душата на артиста
рисува крилете
на пърхащия молец
които благодарно
застиват в картината
на крилете на мълчанието

Ще можеш ли ти
да смелиш часа на безнадеждността
с приятелското крило на вятърната мелница
угасващия пламък на веселието?