Димитър Йончев

О.з. д- р по история Димитър Александров Йончев е роден на 29 октомври 1947 г. в гр. София. Завършва средно образование в София.. През 1965 г. е курсант в ВНВАУ в гр. Шумен. Като офицер служа в 19 мсп в гр. Гара Пирин сега гр. Кресна, Сандански. През 1975-1978 учи и завършва военнополитическия факултет на ВА „Г.С. Раковски”. От 1978-1980 е офицер в 18 ап гр. Сливница. От 1980-1982 е в щаба на 1 мсд гр. София. От 1982-1988 е в щаба на 1 армия. От 1988 до 1992 г. е заместник- началник на НВИМ гр. София. През 1991 г. защитава научна степен к.и.н, сега д-р по история в несъществуващия вече ИВИ към ГЩ на БА. Всичките войскови части, в които е служил вече не съществуват със самото унищожение на БА. От 1992 г. е пенсиониран от тогавашния военен министър Луджев. Работил е: като експерт в политическия и неправителствен сектор; ръководител на неправителствени организации; член на ИК на ФЕБАНГО (Федерация на балканските неправителствени организации); междувременно е работил в охранителния бизнес, търговския сектор и т.н. През всичките години редом с търсене средства за препитание се занимава „на свободна практика” с научна работа. Има издадени две книги - „България и Беломорието 1940-9.9 1944 г.” (1993) и „Апостолът ни завеща…” (2011), също редица статии и студии. Женен с деца и внуци.


Публикации:


Публицистика:

ВРЕМЕ Е ДА СЕ СПРЕ С ФАЛШИФИКАЦИИТЕ/ брой 81 февруари 2016