БЪЛГАРСКИ ВЪРХОВЕ - „ХАН ТЕРВЕЛ”

Издателство „Захарий Стоянов” започва специална поредица под надслов „Български върхове”. Всяка книга ще бъде съставена от художествени и научни съчинения, посветени на велики български държавници, просветители и духовни строители на България.

Първата книга от тази поредица осветява образа на хан Тервел по един достоен начин. Тя включва белетристичната сага „Сказание за хан Тервел” от акад. Антон Дончев и историческия очерк на акад. Васил Гюзелев „Хан Тервел през погледа на историка” (в три части).

Илюстрациите са на художника Васил Горанов, включени са факсимилета от Манасиевата хроника, Именник на българските ханове и други древни документи, снимки на редки артефакти (печати, монети, миниатюри, икони, старинни карти), портрети на исторически личности.

Най-сетне българският читателят има шанса да държи в ръцете си полиграфическо издание, което не само ще му разшири познанията за българската история, но и ще повдигне самочувствието му чрез естетическата наслада от цялостното излъчване на книгата.

Анжела Димчева


„Хан Тервел”. Издателство „Захарий Стоянов”, 2016 г.