ИВАН ПАУНОВСКИ – „СМУТ И ЧОВЕК. ИЗБРАНО”

ЗА СМИСЪЛА НА СВЕТА - НИКОЛА РАДЕВ

I. БЛУЖДАЕЩИЯТ ДУХ ПУШКИН КАТО ПРОЗАИК / ЗАГАДКИ В ПОВЕСТТА „ШИНЕЛ” / ИЗЧЕЗНАЛИЯТ НОС ИЛИ МОСТ / ЛЕРМОНТОВ И ПЕЧОРИН /

II. БЕЛЕЖНИК ЖИВОТЪТ И ГИБЕЛТА НА ПОЛОЖИТЕЛНО ПРЕКРАСНИЯ ЧОВЕК / СОЦИАЛЕН РОМАН ИЗ НЯКОГАШНИЯ ПЕТЕРБУРГ / В. Я. БРЮСОВ И РОМАНЪТ МУ „ОГНЕНИЯТ АНГЕЛ” / ПРИШВИН / ИСАК БАБЕЛ /

III. ЕТЮДИ БОТЕВ И ПИШУРКА / ДОКАТО НАМЕРИМ САМИЯ КАЛЕНДАР / СТИХОТВОРЕНИЕТО „НЕЙ” /

IV. СЪВРЕМЕННИЦИ ЛИХИ УГРИЗЕНИЯ / ГЕРОВ И АХМАТОВА / АВТОПОРТРЕТИ В ПОЕЗИЯТА НА АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ / ДЯВОЛСКАТА СПИРАЛА НА БЕЗСМЪРТИЕТО / СЛЕДОБЕДНИ ЧАСОВЕ / ДО ВТОРА ТРЪБА / ОБИЧАН, НО ЗАЩО Е ОБИЧАН?… / КИНОПРОЗА / МЯРКА НА СЕБЕ СИ / КАКВО ОСТАВЯТ ГОДИНИТЕ / МНОГОЕТАЖНИЯТ „АЗ” / ПОДИР ЕДНА ЛЕГЕНДА ЗА ДОСТОЕВСКИ / ДО ЧУЖБИНА И НАЗАД / ТАЙНАТА ВРАТИЧКА / ДЪХЪТ НА ДУМИТЕ И ЦВЕТЯТА / УМ И МОРАЛ / ПЛАЧ ЗА НЕРУДА /

V. ИЗ ВЪЗМЕЗДИЕТО / СМЪРТТА НА МОНАРХА / АРЕСТУВАНЕТО НА ФИЛОВ / КАМЕРДИНЕРЪТ / ЗАЛАВЯНЕТО НА ДОЧО ХРИСТОВ /

VI. РЕКВИЕМ ИЗЧЕЗНАЛИ СВЕТОВЕ / ВЕРУЮ / СМУТ И ЧОВЕК /


Иван Пауновски. Смут и човек. Избрано. Български писател. 2015