МАЙКА БЪЛГАРИЯ

Тихомир Йорданов

МАЙКА БЪЛГАРИЯ

Достоен този случай е за песен.
Когато в Русе Караджата бе обесен,

познатата на всички баба Тонка
(от българския род забравен клонка)

трупа измоли тя (на майка прокопсия!),
тъй както своя син от кръста сне Мария.

Ще кажа: майчината болка е еднаква -
да ражда синове и да оплаква.


ЕВРОПЕЙЩИНА

Безродие
           нали си е,
затрива
          и отца Паисия!


БиТиВи СЮРПРИЗ

Извадка подчертавам в интервюто
с директор бивш на ЦРУ-то.

- С какво хареса ви България?
Джеймс Улси точно отговаря:

- Храната тука е чудесна,
а и се сдъвква лесно…


ТРЕВОЖЕЩ УРОК

Видях по телевизията онзи ден във Дания
деца да наблюдават със внимание
как препарират лъв. Урок такъв.
Видяното сърцето ми разхлопа:
по този начин, може би, в Европа
ще препарират българския лъв.