НАРИСУВАНОТО ЧОВЕЧЕ

Елена Липатова

превод: Георги Ангелов

Нарисуваното човече
нарисува
балон.
После
нарисува прозорец,
отвори го
и излетя
в истинското
небе.