ТЕАТЪРЪТ

Илия Бешков

Там протичат едно след друго словото, мъдростта, истината и могъщата творческа лъжа; сълзи и смях, които в обикновения живот са съвсем други, с друга подкваса и вкус.

В името на благочестието ние би трябвало да се срамим, дори гнусим от театъра, но нашата немощ ни отвежда именно там.

Толкова е тежък и непоносим реалният живот, че сме готови да заплатим с пари и с време удоволствието от тая толкова сръчна и непонятна измама!

Не зная дали страстта ни към театъра е резултат на вродена потребност да лъжем, или в живота си лъжем и се преструваме под влиянието на театъра…

2 декември 1954 г.