ПРОЛЕТНО УТРО

Катерина Кирянова

ПРОЛЕТНО УТРО

Плисна слънцето позлата
рано, рано в утринта,
заблестяха на брезата
сто гирлянди от листа.

Цъфна жълтото лютиче
в кадифената зора
и закука кукувиче
в подмладената гора.


ЧЕРЕШКА

Цъфнала е в двора
бялата черешка.
Колко е красива
новата й дрешка!

Цяла зима гола
вънка е стояла,
стройна, дългопола
днес е засияла.


ДОШЛА Е ПРОЛЕТТА

По стопените баири
звън се носи от стада.
До забрава косът свири
в онемелите гнезда.

Минзухари жълтокоси
кичат ширните поля.
Чуден аромат се носи,
дъхне цялата земя.

Цветни пъпки са надули
и градинските цветя.
Сигурно и те са чули,
че дошла е пролетта!


КЛАДЕНЧЕ

Зърнах кладенче в гората.
С шепа гребнах от водата,
а тя бистра, чиста, сладка.
- Кладенче, каква загадка!
От хладилник по-студено,
с мед балкански подсладено.
Толкоз мъничко, а ето,
в него къпе се небето.


ПЕЛЕРИНКАТА

Съдра си калинката
пелеринката
и под шапката на лайка
седна и се завайка:
- В храста, както си играх,
без да искам я съдрах…
Но за щастие тогава
Ежка се яви тъдява.
Взе игличка от гърбинката
и закърпи пелеринката.


БОСОНОГО ЛЯТО

Когато лятото пристигне
да пускам хвърчила обичам,
но щом го вятърът задигне
след него запъхтян да тичам.

Да ритам топка в махалата,
пропуснал обед и вечеря,
охлузил здраво колената,
покой в леглото да намеря.

Обичам всичките сезони,
но най-ми е добре, когато
по пясъка горещ ни гони
задъханото босо лято.


НА МОРЕ

Аз се чувствам най-добре
като ида на море.
Пея, плувам, скачам, тичам,
да строя дворци обичам.
Търся във водите сини
миди, раци, раковини.
Чайките над мен кръжат,
но не знам защо крещят?
Май сърдити са, задето
пресолено е морето.


ИДЕ ЕСЕНТА

Дълги плитки мята
бялата бреза.
Слиза до земята
клонче от лоза.

Перлички зарони
тъжното небе.
Птиците прогони
вятърът свиреп.

Пусти са гнездата,
секна песента.
Плаче и стрехата:
- Иде есента!


ЗАЩО ВАЛИ?

Всеки ден вали, не спира.
Вкъщи вече нямам мира.
Този облак как не знае,
че навън ми се играе?
Казват, на небето, уж,
имало грамаден душ!
Но защо безспир вали?
Прави ни безброй бели.
Трябва нещо да направя,
всички хора да избавя.
Ще помоля чичо Слави
кранчето да му поправи.


КЪРПИКОЖУХ

По чукари, по гори,
синьо пламъче гори -
хората предупреждава:
- Времето се застудява.
Леден вятър ще задуха,
закърпете си кожуха!
Аз от мойта баба чух,
с името Кърпикожух,
назовал един овчар
есенния минзухар.


КЪСНА ЕСЕН

Тихо е в парка. Тихо в гората.
Спря да бълбука даже реката.
Стелят се влажни, сиви мъгли.
Вънка е мрачно. Често вали.
Птиците плахо в клони се гушат,
воя на вятъра зимния слушат.
Само децата, ските си взели,
чакат от зимата вестите бели.


СНЕЖНА КАРТИНА

Запърха сняг през тия дни,
накичи храсти и дръвчета.
Излез навън и погледни -
нагиздени къщурки светят!

Полето цялото отвън
е в губер бял завито.
Скиори весели със звън
надолу в преспите политат.

И в тая снежна белота
една шейна проби пъртина.
Порадвай се! Такава красота
не си видял и на картина!


СНЯГ

Както сладичко съм спал
ни съм чул, пък ни видял,
цяла вечер без умора,
снежко трупал е на двора
преспи белоснежни,
като свила нежни.
През прозореца надникнах
и от радост се провикнах:
- Лелее, колко много сняг
и блести като варак!!


ЗИМНИ ДРЕХИ

Кестенът облече
плетено елече.
Малка дива круша
в ямурлук се гуши.

Стройните елхички
шият си самички
топли и дебели
пелерини бели.

Синичката трънка
носи блузка тънка.
С тези дрехи нови,
всички са готови
в зимен сън да чакат
танца на южняка.


ГОСТЕНКА

Над разцъфнала лехичка,
ранобудната пчеличка,
затанцува, заигра,
при зюмбюлчето се спря.

- Моля ви се, позволете,
да целуна цветовете
и да взема от прашеца,
с който майсторя медеца.

Трепна синичкото цвете,
разтуптя му се сърцето,
пъргаво разпери длани,
гостенката си покани.


РОЖДЕН ДЕН

Днес е моя ден рожден.
Няма по-щастлив от мен!
Имам торта с пет свещички,
грейнали като звездички.
Искам още да ви кажа,
тортата е с три етажа.
Ще издухам аз пред всички,
заблестелите свещички,
с устни силно, наведнъж,
да покажа, че съм мъж!


МАРТЕНИЧКИ

Две пискюлчета изплетени
днес завърза на ръцете ми,
Баба Марта в ранен час
и ми каза с весел глас:

- Да си здрава, да си жива,
да си умна, работлива!
Винаги да си засмяна,
вкъщи мамина отмяна.

Вдигнах двете си ръчички,
украсени с мартенички
и политнах като птичка.
Нека да ме видят всички!


ЦВЕТЕ ЗА МАМА

В храстчето, от студ сковано,
трепна цветенце засмяно
и разнесе мирис чуден
над света от сън събуден.

Цветето с любов голяма
аз ще подаря на мама,
че е празник на жените.
Да е здрава и честита!


ВЕЛИКДЕН

Ние двете с мама
днес сме пременени.
Тръгваме към храма
с яйчица червени.

Дълга върволица
в двора се събира.
Там под плащеница
всеки се провира.

Пеят всички хора
в празничната вечер.
Полетя в простора:
- Бог Христос Възкресе!


ЗЛАТНИ ПАНТАЛОНИ

Облачето се навъси,
че си нямало то къси,
спортни панталони
и сълзи зарони.
Слънцето разбра, че
Облачето плаче,
миг не се забави -
златни му направи.


ВЪПРОСИТЕ НА РОСИ

Мамо, моля те, кажи,
колко на земята й тежи
като тичаме по нея?
Чува ли ме като пея?

А водата как ли страда
от скалите като пада?
Няма ли да се ожули?
Чу ли, мамо, чу ли?

Как измисляш, мила Роси,
все най-трудните въпроси??


ЛОЗАРИ

Щом изгрее тук
Слънце от зарана,
звънва пак капчук:
- Трифон Зарезан е!
С ножици в ръце
и триони стари
с весело сърце
тръгват пак лозари.
Ще зарязват те
с радост пак лозята,
да реси и да расте
грозде над земята.


НА УЧИЛИЩЕ

Бие отново звънчето.
Вика ме в нашия клас.
С трепет и радост в сърцето
тръгвам към школото аз.

Мое училище, мило,
крепост на мойте мечти,
хиляди тайни си скрило,
в нови учебници ти.

Прага ти днес ще прекрача
с вяра и много любов.
Всеки въпрос и задача
аз да реша съм готов.


КОЛЕДАРИ

Идват вкъщи коледари,
мои весели другари.
На главите със калпаци,
а в ръцете със криваци.

На вратите ни похлопват.
По чардаците похлопват.
Песни коледни запяват
и ни всички благославят.

- Да сте здрави, да сте живи!
Да са пълни плодни ниви,
до година, до амина,
с млада коледна дружина!


В КОЛЕДНАТА НОЩ

Тази нощ безброй звезди
ще изгреят в тъмнината.
В пещера ще се роди
Бог Спасител на Земята.

Тази нощ камбанен звън
тишината ще оглася
и небесен ангел вън
новината ще разнася.

Тази нощ ще изгори
Бъдникът, събрал мечтите
и ще станем по-добри,
по-богати и честити.


ДЯДО КОЛЕДА

Милостив и добродушен
Дядо Коледа пристига.
В гиздава шейничка сгушен,
снежен прах по пътя вдига.
А елените рогати
припкат бързо през гората,
та със дарове богати
да зарадват днес децата.


КОЛЕДНА ПИТКА

Вчера баба Деси
питката омеси.
Сложи и паричка.
Ужким е едничка,
а пък всяка зима
две парички има.
Щом на друг се падне
рев голям ще падне.
Моята сестричка
иска все паричка
на Исус от хляба.
За това пък баба
слага две монети -
за късмет на двете.