НАПРАВИЛ СИ НЕЩО…

Олег Кванин

превод: Тихомир Йорданов

***
Направил си нещо - това е
оценката по същество.
Че твоята работа знае
ти струваш ли - колко, какво.

Ни вялото стихче със свежо,
ни лошото с хубаво в нас,
ни майстора с хитър невежа
тя няма да сбърка в прехлас.

Каквото си сторил - това е!