Олег Кванин

Олег Семьонович Кванин (Олег Семёнович Кванин), руски поет, e роден на 26.04.1913 г. През 1939 г. завършва топографско училище на МВД в Детско село, Ленинградска област. Работи в предприятия и в организациии в Москва и Ленинград. От 1958 г. живее във Вологодско. Оначало работи като бригадир на строителна бригада в тръста “Промстрой”, а от 1959 г. - пастир в совхоза “Аврора” в Бушуиха, Грязовецки район, Вологодска област. Участник във Великата Отечествена война. Награден с четири медала. Автор на сборници със сатирични и лирически стихове, сред които “Знаем вас!” (1960), “Не без клякс” (1965), “Синь” (1976). Загива трагично по нелепа случайност през 1978 г.


Публикации:


Поезия:

НАПРАВИЛ СИ НЕЩО…/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 81 февруари 2016