Иван Ангелов

Член-кор. проф. д-р на икономическите науки Иван Ангелов е роден през 1934 г. в с. Българин, Харманлийско. Завършва гимназия в гр. Харманли, а висше образование във ВИИ “К. Маркс” в София през 1957 г. Работи 4 години в Химкомбината в Димитровград, а от 1960 г. е в Икономическия институт на БАН. Бил е на специализация в Икономическата комисия на ООН за Европа в Женева и в няколко други страни; гостуващ професор в Токио, Япония. От началото на 1970 до края на 1981 г. работи като служител на ЮНИДО (тогава специализирана агенция на ООН) във Виена, където достига до директор на голям отдел с 30 изследователи от различни страни. От 1987 до 1996 г. с прекъсвания е бил икономически съветник на трима български министър-председатели. Защитава дисертация за кандидат на икономическите науки през 1966 г., а за доктор на икономическите науки през 1986 г. От 1987 г. е професор, а от 1995 г. е член-кореспондент на БАН. Има около 350 научни и научно-популярни публикации, от които над 20 самостоятелни и колективни монографии. Много от публикациите му са публикувани на чужди езици. Ръководеният от него колектив разработи и публикува през 2003 г. първата у нас “Стратегия за догонващо икономическо развитие на България до 2020 година”. Ползва английски, руски, френски и немски езици. Ползва стенография. Притежава добра компютърна грамотност.


Публикации:


Публицистика:

ЕС - СЪЮЗ НА САМОСТОЯТЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ/ брой 80 януари 2016

МИГРАЦИОННИЯ ПОЖАР ТРЯБВА ДА ГАСЯТ ТЕЗИ, КОИТО ГО ЗАПАЛИХА!/ брой 81 февруари 2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА БСП/ брой 84 май 2016

ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ ИЗБОР НА БЪЛГАРИЯ И ОТНОШЕНИЯТА НИ С РУСИЯ/ брой 115 март 2019