ОТЗИВИ ЗА ИЛЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

подбор и превод: Литературен свят

*
За хората от нашето поколение Иля беше олицетворение на безспорната и абсолютна истина; изтъкнат деятел, писател-философ, радетел за Отечеството, неговата мисъл, слово и воля бяха закон за всички. Човек с огромни знания, енциклопедист, Иля беше блестящ познавач на миналото и настоящето, пророк на бъдещето.

Йосиф Захариевич Имедашвили (1876-1952), известен грузински писател и обществен деятел, в спомените си

*
Властелин на мислите на грузинския народ все пак оставате Вие, и каквито и да е предписания да излизат от Синода и кабинета на Негово Величество, те няма да минат в живота на грузинския народ, ако нямат Вашето съгласие и съчувствие.

епископ Острожски Серафим, ректор на Тифлиската духовна семинария, октомври 1898 г. в писмо до Иля Чавчавадзе

*
Лъчите на неговата поезия достигат съкровените кътчета на човешката душа.

епископ Имеретински Леонид, в надгробното си слово на гроба на Иля Чавчавадзе