Веселина Благоева

Веселина Благоева по професия e адвокат. Завършила е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Член е на Управителния съвет на „Асоциация за жените-адвокати” - София. Учредител е на Фондация „Алеко”, чиято дейност и цели са насочени към насърчаване на творческите заложби и развитието на човешката личност (Лаборатория за поезия за деца, Творческа школа за писане и мислене, програми за личностно развитие и др.) Членува и активно участва в дейността на „Клуб Юнеско Леонардо да Винчи София”, който осъществява проекти в сферата на културата и изкуството (Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев” и др.) През 2016 г. й предстои да завърши втората си магистратура по „Обща психология” на английски език във Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Пише и рисува от ранна детска възраст. Автор и илюстратор е на „Легенда за любовта” (Сиела, 2012).


Публикации:


Поезия:

ПЪТЕПИС ОТ РОДОПИТЕ/ брой 80 януари 2016