Колю Ст. Колев

Проф. д-р Колю Стойнов Колев, български журналист, учен, писател, публицист, обществен деятел, е роден на 06.12. 1926 г. в махала Лумпарите, с. Кръвеник, Севлиевско. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е във вестниците „Народна младеж” и „Работническо дело” (заместник-главен редактор), сътрудничел е на националното радио и телевизията, както и на чуждестранни издания. Повече от две десетилетия е бил преподавател, както и декан на Факултета по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Защитил е докторат по филологическите науки. Автор е на много научни трудове в областта на журналистиката, икономиката и социалната политика. Заслужил деятел на културата. Книги: „Мечти, планове и действителност”, „Съюз за боева публицистика”, „Журналистика и общество” (1986), трилогията, включваща „Мамини песни” (2007), „Ластовиче гнездо” (2008), „Бащини неволи” (2008), „Изповеди за словото” (2012), „Писмена за три епохи” (2014), „Живата поезия на Пеньо Пенев” (2015).


Публикации:


Критика:

ПОЕЗИЯ, СЪТВОРИЛА СВЕТОВЕ/ брой 80 януари 2016