ЗА „РУСКА ПОЕЗИЯ ХVІІІ-ХХІ ВЕК”

Татяна Любенова

предговор

Появата на тази антология е логичен резултат от едно мое много старо желание - да се занимавам с преводи и то конкретно, на руска поезия. Желанието се появи през студентските ми години, когато в университета, където се учех, имах възможност да придобия по-широка представа за руската литература и главно за поезията.

А самата привързаност към руското поетично слово нося още от детските си години, когато за първи път прочетох Пушкиновата приказка за цар Салтан. По-късно, вече в основното училище, обикнах мелодичните стихове на Есенин.

Малко неща разбирах от тях, все пак още не познавах добре езика, защото тъкмо бях започнала да го уча, като всички деца по това време. Но ме пленяваше музиката на стиха, мелодиката, която проникваше дълбоко в душата, ми носеше пълнота на чувствата.

През ученическите и студентските години прочетох почти изцяло голямата руска поезия и разбира се най-великите произведения на руската прозаична литература.

В университета вече четях тези произведения - и поезия, и проза, на руски език. Ето, това лежи в основата на моето желание да се заема с превод от руски език и то, естествено, на поезия.

От 2009 година активно превеждах автори, които ми бяха предоставени от електронното списание “Литературен свят”, където съм сътрудник.

Няколко години по-късно реших, че си заслужава да се попълни “пъзела” и да се опитам да направя едно цялостно издание, което да обхваща автори от 18, 19, 20 век и до съвременността - 21 век.

В антологията, която подготвих, не са включени абсолютно всички руски поети. Постарах се да подбера имена, които биха представили руската поезия възможно най-пълно.

От всеки автор са преведени по три стихотворения, а от най-големите и известни имена, разбира се, и по повече. Това не омаловажава останалите, все пак книгата трябваше да се вмести в някакъв обем, който позволява издаването й.

При подбора на стихотворенията съм се ръководила от правилото да избирам по възможност такива, които не са превеждани или са малко познати от по-стари преводи в България.

Както е известно, в нашата страна има достатъчно издания на преводна руска поезия, както на отделни автори, така и антологично.

Авторите са подредени хронологично по годината на раждане. Избрах този подход като най-обективен. Избрах също книгата да бъде двуезична - като преводът на български език е последван от оригинала на всяко стихотворение.

Така всеки би имал възможност да се наслади на оригиналната творба, но и да оцени достойнствата на преводаческия труд.

Мисля, че в днешните времена на конфронтация и явна заплаха за изличаване на славянския дух и православието, тази книга би била една малка частица към усилията на позитивно мислещите хора, които искат да съхранят духовното богатство на човечеството и да помогнат за извисяването на човешката личност.

3.03.2015 г., Плевен


„Руска поезия ХVІІІ-ХХІ век, представена от Татяна Любенова”, книгоиздателство „Северно ехо”, 2016 г.