POST SCRIPTUM ЗА СВЕТИЯ ОТЕЦ

Анна Андрих

превод от полски: Ваня Ангелова

не можах да попадна
на площад Свети Петър
не видях как вятърът
обръщаше страниците и изведнъж затвори
Светото Писание
а може би току-що се изпълни
желанието на масите - Santo Subito
и вече като Свети
Ян Павел Велики
сам затвори след себе си книгата на тайните
влизайки през светлите порти на Рая

не можах да попадна
спрях се под тъжните стени
на много други улици

изведнъж бял гълъб
докосна с крилото си отпуснатата ми глава