ЮЛИЯ МОМЧИЛОВА – „ИГРИТЕ НА ПАЛАВАТА ВИЕЛИЦА”

Още щом жълтите, червените и кафявите есенни листа окапаха от клоните на дърветата, пристигна Зимата. Тя дойде с голяма свита от студени ветрове, снежни облаци и ледени мразове. Цели три месеца шеташе по земята и нареждаше на халите си какво да правят.


Юлия Момчилова. Игрите на палавата виелица. приказка. Издателство „ПИСЕЦ”, София, 2015 г.