ПЕЛИН ПЕЛИНОВ – „ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТИТЕ”

„Щрихи към портретите” е поредната книга на известния български прозаик Пелин Пелинов. Тя излиза в издателство „Български писател”. При подготовката на изданието консултанти на автора са били акад. Константин Косев и проф. Стефан Дойнов. Редактор на книгата е Боян Ангелов.
„Щрихи към портретите” е сборник с над 40 разказа за част от най-забележителните българи в миналото. Жанрово и идейно книгата е продължение на документално-художествените романи на Пелин Пелинов. Тя е първата му книга с разкази. Като основна причина за написването им той сочи настъпилата криза в патриотизма на българското посттоталитарно общество.
Сред личностите от българската история, които са герои на разказите, са Паисий Хилендарски, Добри Чинтулов, Раковски, Васил Левски, Филип Тотю, Петър Берон, Добри Желязков Фабрикаджията, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Ал. Стамболийски и още много други, за които научаваме интересни факти. Разказите са художествено-документални. Те ни връщат чрез образите на големите българи в историята на България, която не трябва да забравяме и на която трябва да научим и децата си. „Макар и да зная, че литературата не е лекарство за лекуване на болното общество, длъжен съм да кажа истината за днешния и утрешния ден на нацията, чрез щрихите към портретите на големите българи, строители на Нова България…” - пише в предговора към книгата си Пелин Пелинов.
Голяма част от разказите на Пелинов имат своята публикация в електронното списание „Литературен свят”.


Пелин Пелинов. „Щрихи към портретите”. Издателство „Български писател”, 2015 г.