БЕЗЗВЕЗДНО НЕБЕ

Мария Ретали

превод от гръцки: Емилия Трифонова

Звездите на душата ми,
ги дадох на хората.
Дълбока тъга разкъсва
съществуването ми.
Боли ме отвътре.
Мислите ми са все за теб…
Не искам много.
Едно късче небе
и малко звезди
да прогонят тъмнината
от душата ми.
Стига ми даже и само една звезда,
да осветява пътя ми,
да изляза от безизходицата,
от заблудата на мозъка ми.
Защо се изгубих
по пътеката
безнадеждна,
с мечти измамни.
Отплувах с кораб безцелно.
Безмълвно.
Изгубеният Едем търся
без компас.