Любомир Пенев

Любомир Пенев е кореняк добруджанец, роден е през 1959 г. в село Професор Иширково, Силистренско. Завършва гимназия в гр. Силистра, биология в Софийския университет и докторантура по екология в Руската академия на науките в гр. Москва. Понастоящем е професор по биология в БАН. Основател и управител на издателската и технологична компания „Пенсофт”. Издателство „Пенсофт” издава художествени, краеведчески, родови и други книги от такъв характер, но е специализирано предимно в научната литература на английски език. По-известни книги, които „Пенсофт” е издало за българския читател, наред с многото специализирана литература, са „Енциклопедия Българска книга” и „Речник на римите в българския език”. Любомир Пенев е почитател на българския възрожденски дух, бит, фолклор, архитектура и душевност, любител на пътешествията, конете и литературата.

За контакт с автора: penev@pensoft.net

lyubo.penev@gmail.com


Публикации:


Проза:

ЗАЩО СА ТИ ТОЛКОЗ КЪЩИ, СИНЕ?/ брой 80 януари 2016

КОНЕ И МАГАРЕТА/ брой 80 януари 2016

ДЪЛГ/ брой 81 февруари 2016

НАРОДЕН ВРАГ/ брой 103 февруари 2018

СИРАЧЕТО/ брой 103 февруари 2018

ПОПИНЦИ/ брой 103 февруари 2018

ДАМГА/ брой 103 февруари 2018

МАЙЧИЦА - ЗЛАТНА СЕНЧИЦА/ брой 103 февруари 2018

НА СЪВЕТСКАТА ГРАНИЦА, ИЛИ КАК СТАНАХ „БИЗНЕСМЕН”/ брой 103 февруари 2018


Публицистика:

КЪМ ВНУЧКАТА МИ КАТЕРИНА/ брой 81 февруари 2016

АРХИПЕЛАГЪТ НА ЧУДЕСАТА/ брой 105 април 2018