ПУШКИН, ПРОСТИ МИ

стихотворения за деца

Юрий Поляков

превод: Борис Борисов

МАЛКА ПЛЕВНЯ С НИСЪК ПОКРИВ…

Малка плевня с нисък покрив,
но ще видиш ти оттам -
отвисоко, нашироко -
родния си край голям.

Ниви и река, простори,
към горите погледни,
а синеят по-нагоре
поднебесни планини.

А оттам - зад планините
плиска морски необят.
/Но морето - то е скрито,
мъничко ме хваща яд./

Затова пък е възможно
да погледнеш всеки двор -
кучетата спят тревожно,
будни ли са, лаят в хор.

Бавно слънцето залязва
зад далечен небосклон,
ту се губи, ту показва
стар потропващ камион.

Вятър цвете полюлява,
заек тича презглава,
край брега рогата крава
дъвче младата трева.

Малка плевня с нисък покрив -
в този край си се родил,
за да видиш отвисоко
колко той е скъп и мил.

Неслучайно, ненапразно
върху плевнята ни бях…
Че светът е цял прекрасен,
днес от покрива видях.

——————————-

УРОК ПО ПЕЕНЕ

Ех, че
настр-р-роение
в лъвски час по пеене.
Нека да ви доверя -
славно пеят
нота „Р-Р-Р-Ръ…”.

—————————–

ДЪЖД ВАЛИ

Палав, весел,
малко хладен,
дъжд вали
ту тук, ту там:
смело крачи
по площада,
в храстите
върви едвам.
Тропа
весело
по покривите -
като неочакван гост.

А пък…
а пък в локвите
този дъжд
пошляпва бос!

——————————-

ИСТИНАТА ЗА КРАВАТА

Навярно
си нямате
даже представа!
Сам не вярвах в това -
нашата крава
дъвче трева
а пък мляко ни дава.

——————————–

ОБЯД

На козата за обяд
давам кофа с мармалад.
- Ще ти кажа насаме:
мармалад не хапвам,
ме-е-е!
Казва старата коза:
- На ти шума от бреза…

—————————-

ЛЪВСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Проблясват в клетката
очи,
за сън присвити.
Аз го дразня -
той мълчи…
Лъв, пък невъзпитан!

—————————–

ПУШКИН, ПРОСТИ МИ !

/малка трагедия/

„Лежа зад решетката, поглед навел,
В неволя израснал, един млад орел…”
Два часа подред упорито ръмжа:
„лежа зад решетка…”,
                                „в тъмница лежа…”

„Ний птици сме волни; и време е, брат!..”
На двора момчетата почват игра
и топката лудо към мене лети.
А аз…
„зад решетка…”,
ще ревна почти!

Защо?
За какви ли до днес грехове
съм длъжен да знам наизуст стихове,
че някога в тъмното, поглед навел,
в неволя е раснал един млад орел?

Разбираш ли, Пушкин?
Недей се въси!
Орела в тъмницата друг ще спаси…
До късно довечера пак ще чета!…
О, Пушкин, прости ми!
На воля
летя!!!


С КРЫШИ НАШЕГО САРАЯ…

С крыши нашего сарая
Ты увидишь свысока,
Как бежит, во всю сверкая,
В бликах солнечных река.

За рекой полей просторы,
А за ними темный лес,
А за ним синеют горы,
Подпирая край небес.

За горами, вся без края,
Разлилась морская гладь.
(Только с нашего сарая
Моря вовсе не видать).

Но зато увидеть можно,
Если глянуть за забор,
Как собака спит тревожно -
Стережет соседский двор.

Как дорога вдаль стремится
Через поле напрямик,
Как по ней куда-то мчится
Допотопный грузовик,

Как часами ждут улова
Рыбаки на берегу,
Как рогатая корова
Щиплет травку на лугу.

С крыши нашего сарая,
Ты увидишь свысока,
Как земля твоя родная
Бесконечно широка,

Как огромен и прекрасен
Твой родной и тихий край…
Нет, сегодня не напрасно
Я забрался на сарай.

—————————

УРОК ПЕНИЯ

В школе
Львята с р-р-рвением
Занимались пением, -
Хорошо
У детворы
Получалась
Нота «Р-Р-Р-РЫ…»

—————————

ТОПАЛ ДОЖДИК

Озорной,
Весёлый,
Прыткий
Топал дождик
Тут и там:
Шёл
По тротуарной плитке,
По деревьям,
По кустам,
Шёл
По крыше
Неуклюже,
По аллее
Прямиком…

А ещё…
Еще по лужам
Топал дождик
Босиком!

————————-

ПРАВДА ПРО КОРОВУ

Такое
Представить
Почти невозможно!
В такое
Поверить
Совсем нелегко!
Но, честное слово,
Наша корова,
Сено жуёт
И даёт
Молоко!!!

————————-

ПООБЕДАЛИ

Нёс козе я на обед
Целых полкило конфет.
Мне коза сказала:
- Ме-е-е,
Ну зачем конфеты
Мне-е-е?
Лучше ты со мной, дружочек,
Съешь березовый листочек.

—————————-

ПЛОХОЕ ВОСПИТАНИЕ

Из клетки
Лев на нас глядит,
Хмурый и упитанный.
Ему рычу я -
Он молчит…
Очень невоспитанный!

—————————-

ПРОСТИ МЕНЯ, ПУШКИН!

/маленькая трагедия/

«Сижу за решёткой в темнице сырой.
Вскормлённый в неволе орёл молодой…»
Уже два часа я упорно твержу:
           «…сижу за решёткой…»,
                                   «…в темнице сижу…»

«…Мы вольные птицы; пора брат, пора!..» -
Резвится вовсю во дворе детвора,
Мальчишки гоняют на улице мяч,
А я…
        «…за решёткой…»,
                     «…в темнице…»
Хоть плачь!

За что?!
За какие такие грехи
Я выучить должен назавтра стихи,
О том, как однажды в темнице сырой
Вскормлён был в неволе орёл молодой?

Пойми меня, Пушкин!
Пойми и прости!
В темнице темно и орла не спасти…
Я как-нибудь после стихи доучу!..
Прости меня, Пушкин!
На волю
Лечу!!!