Ангел Катерински

Ангел Иванов Катерински, български писател, педагог, публицист, изследовател, фолклорист, е роден в град Враца, където завършва начално образование и прогимназия. След завършването на гимназия става учител. Сътрудничи на сп. „Илюстрация светлина” от 1913 г. Пише стихове и разкази, исторически и публицистични статии, печатани в сп. „Илюстрация светлина” - до края на съществуването на изданието, в сп. „Кръгосвят” и др. Между 1906 и 1909 г. записва от майка си Катерина Мацанкиева (починала 1916 г.) 2 288 стиха, народни песни със семейно-битов и битово-социален характер, които са обнародвани в сборника „Народни умотворения” - най-голямата сбирка навремето на народна поезия от Врачанско. Участва в Балканската война, за която оставя спомени, събрани в неиздадената му книга „На източния фронт нищо ново”. Издава книгите „Нови данни за историята на Ботевата чета.” (Гара Роман, 1926), „Бисери от българската народна поезия” (1931) и др. По времето, когато учителства в с. Горна Бешовица е редактор на излизалия в град Мездра вестник „Искър” (1.06.1937 - 26.06.1938) - седмичник за култура, просвета и обществени знания, от който са отпечатани 46 броя. Богатото му и интересно творчество очаква своите изследователи.


Публикации:


Проза:

КАК ПОСРЕЩНАХМЕ 1913 ГОДИНА/ брой 88 октомври 2016


Публицистика:

ЧУЖДИТЕ ПИСАТЕЛИ У НАС/ брой 80 януари 2016

ПРЕСТЪПНА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ/ брой 80 януари 2016