ЩО Е ДОБЛЕСТ

Евтим Спространов

Доблест е да говориш истината.

Доблест е да се бориш за правото и за истината.

Доблест е да не се боиш от силния на деня и да му посочиш дълга, що има да върши.

Доблест е да рискуваш със свободата си, с живота си, за да изпълниш докрай своя дълг към ближния.

Доблест е да умреш, ако нуждата иска, за своето отечество, но по-доблестно е да живееш и да работиш за благото на отечеството, за тържеството на известно право дело, за известни принципи.

Доблест е да закриляш слабите и бедните и да им помагаш в нужда.

Доблест е да страдаш лично и със семейството си, но да не измениш на дълга си, да не оскърбиш никого, да донесеш радост и успокоение в душата на оскърбения и унижения.

Доблест е да пазиш винаги своето човешко, християнско и гражданско достойнство, като държиш винаги будно съзнанието си и държиш за званието си да не го опетниш с никаква грешка или постъпка, която може да смути съвестта на твоите ближни, пасоми или подчинени.

- Гражданска доблест - казват за човек, който изпълнява смело своите политически и обществени длъжности като син на известна страна.

- Християнска доблест - за човек с вяра, който държи високо знамето на християнските принципи и ги изповядва и изпълнява смело.

- Синовна доблест - за човек, който изпълнява длъжностите си към родителите и семейството си изобщо. И пр.

Доблестта е добродетел, която трябва да притежава всеки човек, в каквото звание и положение да се намира.

Трябва да възпитаваме децата си на доблест; трябва да възпитаваме и народа да бъде смел и доблестен в изпълнение на своите граждански, родителски и отечествени длъжности.

Обратното на доблестта е подлост.


сп. „Илюстрация светлина”, г. 32, кн. 1, 1924 г.