ВСИЧКО Е НЕДОСТАТЪЧНО…

Боряна Желева

***

Всичко е недостатъчно.

Радостта - мозайка от мигове.
Сънят - когато е сладък.
Щастието - хляб наш насъщен.
Богатството - като нещо за всички.
Опитът - всеки ден тъй различен.
Вярата - като твърдо решение.
Любовта - за борба до победа.
Омразата - да я изкажем.
Страхът - без осъзнаване.
Войната - като средство за мир.
Мирът - за да няма войни.
Времето - за градивна история.
Възрастта - отредена за всеки.
Надеждата - здраво убежище.

Напълно достатъчни са
             единствено
                   вечните противоречия.