Рамазан Абдулатипов

Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, политик и държавен деятел, президент на Република Дагестан, е роден на 4 август 1946 г. в село, c. Гебгуда, Тляратински район, Дагестанска АССР, РСФСР. По националност е аварец. Доктор на философските науки, професор, академик от РАЕН, специалист в областта на философията, културологията, историята и др.; дипломат. Автор на редица монографии и книги.


Публикации:


Проза:

РАЗМИСЛИ/ брой 79 декември 2015