ПРИТЧА

Айдън Тагиев

превод: Литературен свят

Предание за пророка Сюлейман (Соломон - бел. прев.) ни разказва фантастичната история как владетелят Сюлейман съдел в своя дворец, изслушвайки всички и после произнасял решението, присъдата.
Дошъл редът на стара змия. Тя поискала наказание за някога убития си брат.
- И какво искаш като отмъщение? - пита я Сюлейман.
- Нека моят кръвен враг тръгне да проси, да обикаля вратите и да ми носи всички подаяния, това ще е достатъчно.
Намират виновния, водят го до владетеля, той се оказва старец със светло лице.
Искът на змията развълнувал околните. «Съденият» възразява: не може да се унизи с просия, нека по-добре змията да го ухапе и да отмъсти за пролятата кръв.
Хората се учудили: толкова ли e голяма работата, че иска да плати с живота си?
- Аз отдавна сама бих отмъстила на този човек - казала змията - Пълзях след него, проследявах го толкова пъти. Но всеки път светлината, идваща от него, ме спираше… А ако той тръгне да проси, ще умре и ще изчезне и светлината му. Тогава ще мога да го ухапя и да го умъртвя…

2013