ГЛЕДАХ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА…

Владимир Кочнев

превод: Георги Ангелов

***

Гледах по телевизията
как се разяри слон в цирка
Отначало той настъпи дресьора
а после двама клоуни
озовали се наблизо

Хората хукнаха кой накъдето види
и изглеждаха не по-добре
от група тъпи маймуни

А един (после го нарекоха храбрец и герой)
се опита дори да затвори пред него вратата
но слонът замахна с хобот
и героят отлетя като лист хартия

Слонът се изскубна на улицата и побягна
той весело тръбеше
разблъсквайки колите, автобусите
мачкайки пешеходците

Може би щеше да стигне до родните джунгли
но след два квартала го застреляха

Все пак
слонът победи
макар и веднъж в живота
той се почувства като слон
а кой от вас знае
колко ми се иска
да се почувствам човек