Владимир Кочнев

Владимир Кочнев е роден през 1983 г. в град Чайковски (Пермския край). Завършил е Литературния институт «А. М. Горки» (семинара на Алексей Тиматков) през 2007 г. получава литературната награда «Дебют», публикувал е като поет и прозаик в сп. «Арион», «Урал», «Сибирские огни», поетичния алманах «Алконостъ», участва в журито на наградата на името на Алексей Решетов «Иная Речь», както и в редколегията на литературното списание «Вещь» (издава се в Перм). Живее в Перм.


Публикации:


Поезия:

ГЛЕДАХ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА…/ превод: Георги Ангелов/ брой 79 декември 2015