ВЛАД РИВЛИН – „НЕУДОБНИЯТ РУСНАК”

Писателят, живеещ в Израел, Влад Ривлин, редовно публикуващ в е-списание „Литературен свят”, издаде третата си книга - „Неудобний русский” („Неудобният руснак”). Поздравяваме нашия приятел и сътрудник и му пожелаваме дълги години да ни радва с остро социалната си и философска проза и публицистика. В анотацията към книгата се казва:

„Всички публикувани тук новели са обединени от една тема - темата за човека в екстремални обстоятелства, когато той остава сам с несправедливостта, с по-силен враг, със смъртта… Героите на тези новели са различни хора, но ги обединяват редица общи черти: те са самотни, те се открояват на общия фон, те имат свой вътрешен свят, неуютно им е в реалния свят. Те не умеят или не искат да се приспособяват, но и да се приспособят, както и да оцелеят, за тях съвсем не е главното. По-важно за тези хора е да останат себе си, да се съхранят като личност. Невъзможно е да се победи смъртта, но може да се съхрани собственото достойнство. Невъзможно е да се преправи светът, но може да останеш себе си в този сложен живот. Те не винаги са положителни, героите на тези новели, но винаги са личности. Те яростно отстояват своето „аз” в нелекия, а понякога и немилосърден живот, вървят срещу течението и се борят, когато борбата изглежда като чели безсмислена. Те не винаги побежда¬ват, но винаги остават самите себе си.”


Влад Ривлин. Неудобный русский, сборник новелл, изд. „Sklenеny mustek s.r.o.”, Karlovy Vary, 2015 г.