ДУЛИНКО ДУЛЕВ – „ОНКОЛОГИЧНА СТИХОТЕРАПИЯ”

Излезе от печат поредната книга на известния писател сатирик, поет и журналист Дулинко Дулев, който живее и твори в Разград - “ОНКОЛОГИЧНА СТИХОТЕРАПИЯ” (Стихове, писани с игла във вената). Авторът е близък на своите читатели с книгите си “Записки на пенсионирания мускетар”, “Записки на замръзналия шерп”, “Епопея на незапомнените” и други сборници, както и с десетки творби в българската литературна периодика.