РАЗМИСЛИ

Максим Горки

превод: Литературен свят

Из произведенията на писателя

Влюбените и обичащите са винаги талантливи, ярки.

Никой в нищо не е виновен пред нас, всеки е виновен сам пред себе си.

За всичко, което човек взема, той плаща със себе си: със своя ум и сила, понякога - с живота.

Ние всички живеем без достатъчно основание за това.

Всичко има своя край - това е най- главното достойнство на живота.

Мълчанието е страшно и мъчително само за онези, които вече са казали всичко и няма какво повече да кажат.

Не на всеки е дадено да говори истината.

Избирай си приятели предпазливо, защото има хора заразни, като болест.

Човек, който много е съгрешил, винаги е умен. Грехът учи…

Глупаците винаги се намират не на своето място.

Над човек, който си знае цената, животът няма власт!

Нещастието на повечето хора е в това, че те се смятат способни на повече, отколкото могат.

Висотата на културата винаги е в пряка зависимост от любовта към труда.

Истинското страдание е мълчаливо…

Роденият да пълзи не може да лети!

Талантът е вяра в себе си, в своята сила…

Подлеците рядко са весели хора.

Ненавистта е сляпа и й трябват ярки цели.

Тъжно е да виждаш как милиони мисли пламват в тъмнината, без да осветят пътя на хората.

Истинската любов удря сърцето - като мълния, и е няма - като мълния.

Герой е онзи, който твори живот въпреки смъртта, който побеждава смъртта…

Децата много често са по-умни от възрастните и винаги са по-искрени.

Думите нищо не струват, когато ги казваш на вълк.

Без грижи човек е като куче без собственик.

Времето е враг на хората, които обичат спокойния живот.