Жул Ренар

Жул Ренар (Pierre-Jules Renard), френски писател-реалист, е роден на 22.02.1864 г. в Шалон дю Мен, департамент Майен. Учи в лицеи в Невер и Париж, където живее от 1881 г. Бил е близък до социалистите: печата в основания от Жан Жорес вестник „Юманите”, през 1904 г. е избран от партията на социалистите за кмет на бургундския град Шитри сюр Мин. През 1886 г. издава поетичната си книга „Рози”, а през 1888 г. - първата си книга с новели - „Селско престъпление”. Следва романът му „Блюдолизецът” (1892) и др. Пише реалистични разкази и повести, драми, романи, миниатюри. Член на академия „Гонкур” (1907). Умира на 22.05.1910 г. в Париж. Посмъртно е публикуван неговият „Дневник” (1925-1927), който води от 1887 г. до 1910 г. По текстове от книгата му с миниатюри „Естествени истории” пише музика Морис Равел. У нас през 1985 г. е издадена автобиографичната му повест „Червенокосото” (1894), многократно екранизирана в чужбина (1932, 1952, 1972, 1996, 2003).


Публикации:


Проза:

ИЗ „ДНЕВНИК” / брой 79 декември 2015