ПУДЕЛ ИГРАЕ В ДЪЖДА

Юлия Момчилова

ПУДЕЛ ИГРАЕ В ДЪЖДА

Сред локвички и кал играе
парче от китеник с уши.
Премята се, скимти и лае
и става Калчо - то се знае.
Тогаз го мием и сушим.


МАЛКИЯТ РИБАР

Въдицата ми е здрава
и спокоен ми е нрава.
Цял ден чакам, за да хвана
сред морето риба мряна.
Бляскат люспици от слюда -
приближава каракуда.
Иска ми се да я хвана,
но водата пръска пяна.
Пази синьото море
каракудата добре.
Щом като не си я дава,
ще си ида аз тогава!


ПОМОЩНИК

Чичо Ван
от Виетнам
има птица корморан.
Той е неговият стар
пръв помощник и рибар.
Гмурка се в морето смело,
рибките лови умело
и на чичо Ван ги дава,
но понякога забравя -
току глътне корморана
рибката, която хванал.
Но разбира чичо Ван,
огладнял е корморан.
Щом работи, заслужава
с рибка той да се гощава.