Екатерина Ромашчук

Екатерина Ромашчук (Екатерина Ромащук) е родена на 20.03.1985 г. в град Горловка. Завършила е Горловския институт за чуждестранни езици. Работи като учителка в училище-интернат за деца с проблеми в зрението. Автор е на поетичните сборници „Рассвет” и „За гранью слов”. Лауреат на поетически конкурси. Участва в сборника „Час мужества” (2015).


Публикации:


Поезия:

ОТ БОМБИ ГРАДЪТ ОГЛУША…/ превод: Борис Борисов/ брой 78 ноември 2015